Прежда / прежди

Предлагаме прежди на български и турски фабрики, направени от вълнени, памучни, акрилни, вискозни и полиестерни влакна или смеси от различни влакна, както и такива съдържащи лурекс (ламе). Преждите са с различен брой усукани нишки, като дебелината им зависи от броя на нишките, както и от дебелината на отделните нишки. Според използваната технология се делят на класически и ефектни прежди. Поради разлика в настройките на заснемащите и възпроизвеждащите технически устройства е възможно отклонение на изображенията показани в сайта и заснетите обекти.