Плъзгачи (машинки)

Плъзгачите или така наречени машинки са предназначени да съединяват (затварят) или разделят (отварят) двете страни на циповата лента. Когато при "затваряне" на ципа двете страни на ципа остават разтворени, причина за това е износване на плъзгача. За поправяне на ципа не е нужна смяната му, а смяна на плъзгача или т. нар. машинка.